Definities en begrippen Informatieblad Oplosmiddeleninstallaties - Letter o

Deze pagina geeft een overzicht van belangrijke definities en begrippen voor oplosmiddeleninstallaties, zoals opgenomen in afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit en bijlage VII van de Richtlijn Industriële Emisies.

Uitgebreide definities van de VOS-stromen van de oplosmiddelenboekhouding staan in hoofdstuk 4.5 van de Handleiding Oplosmiddeleninstallaties.

Klik hieronder op de beginletter van het gezochte begrip of klik op * voor een overzicht van alle begrippen.

d
g
j
m
o
p
q
s
u
x
y
z

O5: VOS verwijderd uit afgas

O6: VOS in afval

O7: VOS in product

O8: VOS hergebruikt buiten de activiteit

Oppervlaktereiniging met R-stoffen (activiteit 4)

Organisch oplosmiddel

Overige coatingprocessen (activiteit 8)

Overige oppervlaktereiniging (activiteit 5)
Begrip: C-factor

De C-factor is nodig voor het omrekenen van emissies van mg VOS/m³ naar mg C/m³ en andersom. Deze factor kan worden berekend door de molmassa van alle koolstof atomen in het afgas te delen door de molmassa van alle atomen in het afgas. Bij emissies van verschillende stoffen is dit vaak te ingewikkeld en moet de C-factor in een laboratorium vastgesteld worden (GS/MS).

Begrip: Coating

Activiteitenbesluit artikel 1:

Coating: mengsel, met inbegrip van alle voor een juist gebruik benodigde organische oplosmiddelen of preparaten, die organische oplosmiddelen bevatten, dat wordt gebruikt om op een oppervlak voor een decoratief, beschermend of ander functioneel effect te zorgen.

Begrip: Autoschadeherstel

Het aanbrengen van een laklaag op wegvoertuigen of een deel daarvan, als onderdeel van de reparatie, de bescherming of decoratie van voertuigen buiten de fabriek.