Installaties en apparaten (stookinstallatie koelinstallatie, acculader, windturbine)

Het Activiteitenbesluit geeft voorschriften voor installaties en apparaten, zoals stookinstallaties, koelinstallaties en bodemwarmtewisselaars. Een overzicht ziet u hieronder.

Na selectie van een installatie of apparaat krijgt u een omschrijving hiervan en een overzicht van de relevante milieuthema's. Per milieuthema kunt u vervolgens verder naar de uitleg over de voorschriften.

Stookinstallatie