Moeten bedrijven bij een wijziging van het Activiteitenbesluit opnieuw melden?

Vraag

Moeten bedrijven bij de inwerkingtreding van een wijziging van het Activiteitenbesluit opnieuw melden?

Door een wijziging van het Activiteitenbesluit kunnen activiteiten, die eerder vergunningplichtig waren, onder het Activiteitenbesluit komen te vallen. Moeten bedrijven die dergelijke activiteiten uitvoeren een melding doen bij het bevoegd gezag?

Antwoord

Nee. De bepalingen over de melding zijn vastgelegd in afdeling 1.2 van het Activiteitenbesluit. Een melding is alleen vereist bij oprichting of verandering, niet bij het van toepassing worden van een wijziging van het Activiteitenbesluit.

Normaal gesproken moet vier weken voor oprichting van een inrichting een melding worden gedaan bij het bevoegd gezag. Ook bij verandering van een inrichting of verandering van de werking van een inrichting moet een melding bij het bevoegd gezag worden gedaan. Bij verandering is een melding alleen vereist als een afwijking ontstaat van eerder verstrekte gegevens.

Type A-inrichtingen

Type A-inrichtingen vallen onder het zogenaamde licht regime van het Activiteitenbesluit. Deze inrichtingen hebben geen verplichting om een melding te doen aan het bevoegd gezag bij oprichting of wijziging. Het gaat hier bijvoorbeeld om kantoren, een groot deel van de schoolgebouwen, kleine detailhandel en zorginstellingen. Deze categorie inrichtingen viel voor 1 januari 2008 onder een bepaald 8.40-besluit en was toen wel meldingsplichtig.