Wanneer, wat en hoe melden?

Wanneer en hoe moet een bedrijf een melding Activiteitenbesluit doen? Dit is afhankelijk van het soort bedrijf en de uitgevoerde activiteiten. Het bedrijf moet de melding uiterlijk vier weken voor oprichting of verandering van het bedrijf bij de gemeente doen. U kunt de melding doen met de AIM.

Wanneer melden?

Een bedrijf moet ten minste 4 weken voor het starten of veranderen van het bedrijf een melding Activiteitenbesluit doen.

Voorwaarde is dat het gaat om een milieubelastende activiteit die een 'Wm-inrichting' is (uitgezonderd 'type A-bedrijven').

  • Een type B bedrijf moet altijd een melding Activiteitenbesluit doen. Dit moet altijd tenminste 4 weken voor het starten of veranderen van het bedrijf.
  • Bedrijven die een milieuvergunning hebben (type C) hoeven alleen activiteiten te melden uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Voor alle andere activiteiten moet de vergunning aangepast worden.
  • Een type A-bedrijf hoeft niet te melden.
  • Sommige activiteiten bij particulieren zijn Wm-inrichtingen en moet men dus melden. Hierbij gaat het vooral om propaan- en olietanks.

Wat melden?

De AIM geeft aan welke gegevens het bedrijf moet melden. Sommige gegevens zijn altijd nodig en sommige alleen bij bepaalde activiteiten. In artikel 1.10 en verder van het Activiteitenbesluit staan de gegevens die het bedrijf moet melden.

Bij een verandering hoeft het bedrijf alleen een melding te doen als de verandering afwijkt van de eerder gemelde gegevens.

Hoe melden?

De meeste bedrijven gebruiken de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) om een melding Activiteitenbesluit te doen.

Gebruik van de AIM is niet verplicht, maar biedt wel voordelen. De AIM helpt bij het compleet maken van de melding en maakt een voorschriftenpakket op maat. Voor het doen van de melding met de AIM hebt u eHerkenning (bedrijven) of DigID (particulieren) nodig.

De melding is 'vormvrij'. Met andere woorden; het Activiteitenbesluit bepaalt alleen wat een bedrijf moet melden, niet hoe het bedrijf dit meldt. Het kan dus prima dat een bedrijf geen melding meer hoeft te doen als het een aanvraag omgevingsvergunning heeft gedaan voor het oprichten van een inrichting. Voor deze aanvraag moet een bedrijf namelijk onder andere dezelfde gegevens aanleveren als degene die nodig zijn voor een melding.

Er is geen standaard papieren meldingsformulier beschikbaar. Wanneer een bedrijf toch een melding op papier wil doen, dan kan dat ook met de AIM. Na invullen ontvangt de melder een pdf-bestand dat hij kan afdrukken en opsturen naar de gemeente.

Meer informatie

Zie verder de onderstaande en andere vragen en antwoorden over de melding.


Direct naar

Hoe werkt het vanaf 2024?

banner_iplo

Onder de Omgevingswet staan de Rijksregels voor milieubelastende activiteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)