Melding Activiteitenbesluit

Wanneer melden?

Afhankelijk van het soort bedrijf en de uitgevoerde activiteiten moet een bedrijf voor het oprichten of veranderen een melding doen bij de gemeente. Het bedrijf moet de melding uiterlijk vier weken voor oprichting of verandering van het bedrijf doen.

Melden en meer met de AIM

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien welke voorschriften gelden, bepalen of u een vergunning nodig heeft  en kunt u de melding doen. U krijgt direct toegang tot de AIM via aimonline.nl. Voor het doen van de melding met de AIM hebt u eHerkenning (bedrijven) of DigID (particulieren) nodig.


Vragen?

Stuur bij vragen over de AIM het dossierkenmerk van uw sessie of de adresbalk mee. Hiermee vinden we snel een antwoord op uw vraag.

Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving

Onder de Omgevingswet staan de Rijksregels voor milieubelastende activiteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)