Dwangsom - Hoe kan een dwangsom worden opgelegd aan een inrichtinghouder die continu dezelfde overtreding pleegt?

Vraag

Hoe kan een dwangsom worden opgelegd aan een inrichtinghouder die continu dezelfde overtreding pleegt?

Antwoord

Een dwangsom wordt per tijdseenheid of per overtreding opgelegd. In een geval waarin een overtreding continu is, moet een dwangsom per tijdseenheid worden opgelegd. Dan wordt een dwangsom verbeurd als in die periode een overtreding is geconstateerd. Dit omdat in dergelijke situaties geen op zichzelf staande overtredingen kunnen worden vastgesteld. (ABRVS 3 maart 1998, F03.97.1077, KG 1998/140; VZ AGRVS 5 februari 1991, AB 1991/400; VZ ABRVS 1 april 1996, KG 1996/242)

Gaat het om kortdurende, regelmatig terugkerende overtredingen dan ligt het voor de hand de dwangsom per overtreding op te leggen. Overigens moet het bevoegd gezag zich bij dergelijke overtredingen telkens wel afvragen:

  • is het juiste dwangmiddel gekozen ter beëindiging van die overtreding(en)?
  • is de opgelegde dwangsom niet te laag?