Eerste Kamer behandeling Implementatie herziening mer-richtlijn

Het wetsvoorstel Implementatie herziening mer-richtlijn is op 17 januari 2017 in de eerste kamer behandeld. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 24 januari 2017 aangenomen.

Doel van de mer-richtlijn is om door middel van een milieueffectbeoordeling de milieueffecten van projecten volwaardig te betrekken in de besluitvorming over het project.

Het doel van de wijziging is:

  • de mer-beoordelingsprocedure te verduidelijken,
  • de kwaliteit en de inhoud van het MER te verbeteren
  • de mer-procedure aan te sluiten met milieubeoordelingen uit andere EU-regelgeving.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 34 287. Het voornemen is om dit wetsvoorstel op precies 16 mei 2017 in werking te laten treden voor nieuwe projecten.