Digitaal infoblad voor lokaal beheerders

Welkom in beheeromgeving

Dit infoblad is gemaakt voor de lokaal beheerders van Omgevingsloket online. Beheerders kunnen in de beheermodule een aantal zaken inregelen. Zij kunnen de organisatie- en stuurgegevens aanpassen, behandeldiensten en adviesorganisaties instellen, rapportages opstellen, nieuwe gebruikers aanmaken en de gebruikersgegevens aanpassen.

Sommige instellingen zijn van cruciaal belang voor een goed werkend Omgevingsloket. Ze moeten aangepast worden wanneer de werkwijze in een bepaald opzicht verandert of wanneer lokale regelgeving wijzigt.