Mailing Omgevingsloket online 19 april 2024

Omgevingsloket mailing
Mailing Omgevingsloket online, 19 april 2024

Omgevingsloket online (OLO) en AIM stoppen 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 zijn Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) niet meer beschikbaar.

OLO en AIM stoppen definitief vanaf 1 juli 2024

Op 1 juli 2024 stoppen OLO en AIM definitief. Het is dan niet meer mogelijk om aanvullingen in te dienen via OLO of behandeltaken uit te voeren.

Voor zowel overheden als initiatiefnemers is het vanaf 1 juli 2024 niet meer mogelijk om aanvragen of meldingen in te zien. De aanvragen en meldingen worden verwijderd.

Ook de ftp-server is vanaf 1 juli niet meer beschikbaar. Als overheid moet u dus alle gegevens uit OLO vóór 1 juli 2024 opslaan in uw eigen systemen.

Informatie voor initiatiefnemers vanaf 1 juli 2024

www.omgevingsloket.nl toont in de periode 1 juli 2024 tot, naar verwachting, 1 september 2024, nog een tekst. Met de volgende informatie:

  • OLO is gestopt
  • Een verwijzing naar het nieuwe loket https://omgevingswet.overheid.nl/.
  • Willen aanvragers nog een aanvulling doen op een OLO-aanvraag? Neem contact op met de gemeente of waterschap over de manier waarop dit kan.

Vanaf naar verwachting 1 september 2024 verwijst de link www.omgevingsloket.nl rechtstreeks door naar omgevingwet.overheid.nl.

Oefenomgeving OLO stopt ook op 1 juli 2024

Ook de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) is niet meer beschikbaar vanaf 1 juli 2024. Dit zou eerder vanaf 1 april 2024 zijn. Maar omdat een aantal organisaties deze omgeving nog gebruikt, is dit veranderd naar 1 juli 2024.

Hoe wilt u als overheid aanvullingen ontvangen na 1 juli 2024?

Op 1 juli 2024 stopt OLO. Het indienen van aanvullingen via OLO is dan niet meer mogelijk. Initiatiefnemers kunnen na 1 juli 2024 op 2 manieren aanvullingen op OLO-aanvragen indienen:

  • rechtstreeks bij de behandelende overheid
  • via een formulier in het nieuwe Omgevingsloket

Deze formulieren komen beschikbaar in het nieuwe Omgevingsloket op 1 juli 2024. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Aanvullingen doen op een OLO-aanvraag.

Als overheid moet u nu al nadenken over hoe u vanaf 1 juli 2024 aanvullingen op OLO-aanvragen wilt ontvangen. En initiatiefnemers informeren over de manier waarop u de aanvullingen wilt ontvangen.

AIM-melding op OLO-aanvraag

Aan de helpdesk merken we dat overheden initiatiefnemers soms doorverwijzen naar de helpdesk voor het doen van een AIM-melding.

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is het niet meer mogelijk om meldingen te doen.

Het indienen van een AIM-melding voor een Wabo-aanvraag ingediend voor 1 januari 2024, kan op een aantal manieren. De AIM-melding is namelijk vormvrij. Initiatiefnemers kunnen zelf kiezen op welke manier ze de gegevens aanleveren, als ze maar de juiste gegevens aanleveren. Belangrijk is dat de initiatiefnemer contact opneemt met het bevoegd gezag van de aanvraag en overlegt wat de voorkeur heeft.

Het indienen kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:

  • De AIM-melding indienen als aanvulling op de OLO-aanvraag. Dit kan tot 1 juli 2024. Hiervoor kan de initiatiefnemer een nieuwe bijlage maken, bijvoorbeeld een .docx bestand, met daarin de gegevens die gemeld moeten worden.
  • De AIM-melding rechtstreeks indienen bij het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld via de mail of de post.
  • De AIM-melding indienen via het nieuwe Omgevingsloket. Initiatiefnemers kunnen eerst de Vergunningcheck doen. Een oude melding AIM betekent in veel gevallen meldingen en informatieplichten voor meerdere milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet. Als een initiatiefnemer eerst de Vergunningcheck doet, worden de relevante meldingen en informatieplichten netjes klaar gezet.

Nieuw loket en oud loket

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking. Daarbij hoort een nieuw Omgevingsloket: https://omgevingswet.overheid.nl/. Dit is hét loket voor het doen van een Vergunningcheck, het opstellen en indienen van aanvragen, meldingen en informatieplichten, het samenstellen van de benodigde maatregelen en voor het opzoeken van regels over de fysieke leefomgeving.

Het oude Omgevingsloket online (OLO) blijft tot 1 juli 2024 beschikbaar voor het indienen van aanvullingen.

AIM blijft tot 1 juli 2024 beschikbaar voor het inzien van meldingen of ophalen van bestanden.

Behandeling eerder ingediende aanvragen tot 1 juli 2024

De behandeling van aanvragen, ingediend voor 1 januari 2024, kunt u als overheid tot 1 juli 2024 via OLO blijven doen. Alle behandel- en beheertaken zijn nog beschikbaar in OLO. Overheden kunnen dus tot 1 juli 2024 in OLO advies aanvragen, aanvulling vragen, bevoegd gezag wijzigen, behandeling overdragen naar een andere organisatie en coördinator aanwijzen.