Aanvullingen doen op een OLO-aanvraag na 1 juli 2024

De komst van de Omgevingswet met een nieuw Omgevingsloket heeft gevolgen voor het aanvullen van aanvragen, ingediend via Omgevingsloket online.

Op 1 juli 2024 stopt Omgevingsloket online (OLO). Het indienen van aanvullingen via OLO is dan niet meer mogelijk.

Op deze pagina

OLO-aanvraag vanaf 1 juli 2024 niet meer aanvullen via OLO

Een initiatiefnemer kon tot 1 januari 2024 in Omgevingsloket online (OLO) een aanvraag indienen. Als er informatie ontbreekt in een vergunningaanvraag, kan een overheid een bericht sturen aan een initiatiefnemer met het verzoek de OLO-aanvraag aan te vullen.

De initiatiefnemer kan zelf ook besluiten om nog een bijlage toe te voegen. Ook na verlenen van de toestemming kunnen initiatiefnemers bijlagen toevoegen aan de aanvraag. Bijvoorbeeld bij oplevering van een bouwwerk.

Dit kan tot 1 juli 2024 door het toevoegen van een of meerdere bijlagen in OLO.

Op 1 juli 2024 stopt OLO. Het indienen van aanvullingen via OLO is dan niet meer mogelijk.

Wat betekent dit voor initiatiefnemers?

Er zijn initiatiefnemers die ook na 1 juli 2024 aanvullingen willen indienen op een OLO-aanvraag. Dit kan dan op 2 manieren:

  • rechtstreeks bij de behandelende overheid (via een websiteformulier of e-mail)
  • via een formulier in het nieuwe Omgevingsloket – onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Aanvullingen op OLO-aanvraag via een formulier in het nieuwe Omgevingsloket

Om ook na 1 juli 2024 als initiatiefnemer nog aanvullingen te kunnen doen op OLO-aanvragen, ingediend voor 1 januari 2024, zijn er in het nieuwe Omgevingsloket bij het onderdeel Aanvragen 2 formulieren toegevoegd:

  • Wabo-aanvraag of besluit aanvullen – informatie
  • Waterwet-aanvraag of besluit aanvullen – informatie

Wat betekent dit voor u als overheid?

Informeren initiatiefnemers

Als overheid moet u nu al nadenken over hoe u vanaf 1 juli 2024 aanvullingen op OLO-aanvragen wilt ontvangen. Dit kan via de eigen website, via e-mail en via het nieuwe Omgevingsloket.

Informeer uw initiatiefnemers over de manier waarop u de aanvullingen wilt ontvangen. Wilt u aanvullingen ontvangen via het nieuwe Omgevingsloket? Dan kunt u hiervoor deze handleiding (docx, 364 kB) gebruiken, aanvullen met eigen tekst en aanpassen aan uw eigen huisstijl.

Ontvangen van aanvullingen

Als gemeente of waterschap kunt u vanaf 1 juli 2024 aanvullingen op ingediende OLO-aanvragen ontvangen via het nieuwe Omgevingsloket. Dit is een landelijk formulier – u kunt dit niet uitzetten. Hier is bij de ontwikkeling wel naar gekeken, maar dit was niet mogelijk. Als overheid krijgt u dan dus via het nieuwe Omgevingsloket aanvullingen binnen op OLO-aanvragen. Let op dat dit in uw processen goed gaat.

Testen

In april en mei 2024 hebben een aantal gemeenten met 6 verschillende VTH-applicaties het ontvangen van aanvullingen getest.

Om te bepalen of de activiteiten worden ontvangen en in behandeling genomen kunnen worden, is dit getest op de pre-productieomgeving van het Omgevingsloket.

De conclusie van de test is dat bij de 6 geteste VTH-applicaties het verzoek met de aanvullende stukken wordt ontvangen en kan worden behandeld.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Vraagreferenties

De vragen over OLO-nummer en referentienummer van de behandelende organisatie bevatten een vraagreferentie. Deze vraagreferentie kan gebruikt worden in het proces bij routering van de ontvangen aanvullingen.

6vraagreferentie

Voorbeeld van een XML van het verzoek Wabo-aanvraag of besluit aanvullen. Het verzoek van de Waterwet aanvraag of besluit aanvullen bevat ook deze 2 vraagreferenties.

Proces inrichten en testen

Op de pre-productieomgeving (oefenomgeving) zijn deze formulieren beschikbaar om te testen en om het proces in te richten.

Het testen van het formulier werkt als volgt:

Kies onder Aanvragen voor Start aanvraag:

1aanvraagstarten

Na inloggen, invullen projectgegevens en locatie kan de initiatiefnemer in stap 3 activiteiten kiezen.

2activiteitenkiezen

Zoek op 'aanvullen' voor de volgende formulieren:

  • Wabo-aanvraag of besluit aanvullen – informatie (voor een aanvulling op een OLO-aanvraag bij de gemeente)
  • Waterwet aanvraag of besluit aanvullen – informatie (voor een aanvulling op een OLO-aanvraag bij het waterschap)

3aanvullenactiviteit

De initiatiefnemer moet vervolgens in stap 4 een aantal vragen beantwoorden, zoals het OLO-aanvraagnummer en de contactpersoon.

4vragenbeantwoorden

Vervolgens kan de initiatiefnemer de bijlage(n) toevoegen:

Stap 5 Bijlagen

De initiatiefnemer kan vervolgens het verzoek indienen bij gemeente of waterschap.