Landbouwhuisdieren en ammoniak

De ammoniakvoorschriften voor landbouwhuisdieren houden staan in paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 3.5.6 van de Activiteitenregeling.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • bescherming zeer kwetsbare gebieden
  • voldoen aan stalbeschrijving
  • eisen specifiek voor luchtwassers

Deze voorschriften gelden niet voor kinderboerderijen, hertenkampen en dergelijke, waar geen landbouwhuisdieren worden gehouden (artikel 3.111 lid 1 Activiteitenbesluit). En ook niet voor inrichtingen met kleine aantallen landbouwhuisdieren (artikel 3.111 lid 2 Activiteitenbesluit).