Dierhouderij

Hier vindt u de eisen in het Activiteitenbesluit voor het houden van andere dieren dan landbouwhuisdieren en andere activiteiten die vaak plaatsvinden deze bedrijven.  Het gaat dan om bijvoorbeeld dierentuinen, kinderboerderijen, hertenkampen, hondenkennels en valkeniers.

Per activiteit vindt u onder uitleg een omschrijving van de activiteit en wanneer de eisen van het Activiteitenbesluit wel en niet van toepassing zijn.

U kunt ook direct naar de voorschriften voor een specifiek milieuaspect, zoals bodem, lozen of lucht.

Deze bedrijven zijn meestal niet vergunningplichtig, zodat ook de voorschriften voor geluid gelden.

geitenklein

Houden andere dieren

Hier vindt u de eisen voor het fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren. Het gaat hier niet om landbouwhuisdieren.

Agrarische bedrijfsstoffen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, zoals vaste mest en kuilvoer.

Composteren

Hier vindt u de eisen voor het composteren van groenafval.

Dieselolietank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van dieselolie in een tank.

Propaangastank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van propaan in een tank.

Waterbehandeling

Hier vindt u de eisen voor het ontijzeren van grondwater.

Type B

Voor niet vergunningplichtige bedrijven zijn ook deze voorschriften van toepassing.