Handleiding bewerken en verwerken van mest op boerderijschaal

De handleiding bewerken en verwerken van mest op boerderijschaal richt zich op vier activiteiten, namelijk:

Voor de eerste drie activiteiten zijn geen voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit. Praktische informatie om aanvragen te kunnen beoordelen voor het plaatsen van deze installaties vindt u in deze handleiding.

Vanaf 1 januari 2016 zijn voor het monovergisten van mest op boerderijschaal voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit. Voor vergisten van alleen dierlijke mest op kleine schaal is daardoor geen omgevingsvergunning milieu meer nodig. Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is voldoende. Een OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie. In dat geval moet de Omgevingsvergunning milieu worden gewijzigd. De voorschriften voor het kleinschalig vergisten van mest staan in paragraaf 3.5.10 van het Activiteitenbesluit.

Let op: Deze handleiding richt zich alleen op het bewerken en verwerken van dierlijke mest op boerderijschaal. Het bewerken en verwerken van mest in grootschalige centrale installaties komt in deze handleiding niet aan bod.

Deze handleiding is ook in zijn geheel als pdf te downloaden.

Kader

kader

Hier vindt u een overzicht van relevante wet- en regelgeving.

Technieken

kip

Per techniek vindt u hier informatie over de relevante milieuthema's.

Monovergisting in het Activiteitenbesluit

Vanaf 1 januari 2016 valt het kleinschalig vergisten van mest onder het Activiteitenbesluit.