Mest

Veehouderijen produceren een grote hoeveelheid mest. Een teveel aan mest kan bijdragen aan vervuiling van de bodem, het grondwater en de natuur omdat er ammoniak, fosfaat en nitraat in terecht komt. Mest kan gebruikt worden voor bemesting, maar ook als energiebron (vergisting) of worden verwerkt tot nieuwe (bio)producten.

De Meststoffenwet regelt onder andere het op de bodem brengen van meststoffen, het verhandelen van meststoffen en de afvoer van mestoverschotten. In het Activiteitenbesluit zijn eisen opgenomen voor het opslaan en het vergisten van dierlijke mest (monovergisting). Voor covergisting en andere verwerkingstechnieken geldt een vergunningplicht.

Hoe werkt het vanaf 2023?

Informatiepunt Leefomgeving

Wet- en regelgeving

Hier vindt u een overzicht van wet- en regelgeving, die aan de orde kan zijn bij het opslaan, bewerken en verwerken van dierlijke mest:

Ruimtelijke planvorming

Het bewerken en verwerken van mest kan effect hebben op de omgeving. Vooral bij het vergisten van mest is ruimtelijke ordening een aandachtspunt.

Vervallen regelgeving

Jurisprudentie

Hier staan uitspraken over mest.

Vragen en antwoorden

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over verschillende onderwerpen die samenhangen met mest bij veehouderijen.