Definities en begrippen Informatieblad Oplosmiddeleninstallaties - Welke VOS meerekenen

Deze pagina geeft een overzicht van belangrijke definities en begrippen voor oplosmiddeleninstallaties, zoals opgenomen in afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit en bijlage VII van de Richtlijn Industriële Emisies.

Uitgebreide definities van de VOS-stromen van de oplosmiddelenboekhouding staan in hoofdstuk 4.5 van de Handleiding Oplosmiddeleninstallaties.

Klik hieronder op de beginletter van het gezochte begrip of klik op * voor een overzicht van alle begrippen.
Vluchtige organische stof (VOS)

Activiteitenbesluit artikel 1:

vluchtige organische stof: organische verbinding, alsook de fractie creosoot, die bij 293,15 K een dampspanning van 0,01 kPa of meer heeft of onder specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft;.

Organisch oplosmiddel

Activiteitenbesluit, artikel 1:

organisch oplosmiddel: vluchtige organische verbinding die wordt gebruikt:

  1. om, alleen of in combinatie met andere stoffen en zonder een chemische verandering te ondergaan, grondstoffen, producten of afvalmaterialen op te lossen,
  2. als schoonmaakmiddel om verontreinigingen op te lossen,
  3. als verdunner,
  4. als dispergeermiddel,
  5. om de viscositeit aan te passen,
  6. om de oppervlaktespanning aan te passen,
  7. als weekmaker, of
  8. als conserveermiddel;