Rekenmodellen luchtkwaliteit

Vraag

Welke rekenmodellen, afgeleide modellen of overige hulpmiddelen kunnen worden gebruikt voor de berekening van luchtkwaliteit?

Antwoord

Op de website van de Rijksoverheid is een overzicht opgenomen van de goedgekeurde rekenmodellen binnen hun toepassingsbereik. De lijst met goedgekeurde modellen wordt geactualiseerd als dit nodig is.

Naast de goedgekeurde modellen die op de website van de Rijksoverheid worden genoemd, is er ook een aantal modellen dat als directe implementatie van een standaardrekenmethode is goedgekeurd:

  • AERIUS Lucht Rekentool (implementatie van standaardrekenmethode 1),
  • AERIUS Lucht Rekentool (implementatie van standaardrekenmethode 2),
  • ISL3a (implementatie van standaardrekenmethode 3, Nieuw Nationaal Model (NNM)).