Scheepvaartemissies

Vraag

Hoe kan binnen een luchtkwaliteitsonderzoek worden omgegaan met scheepvaartemissies?

Antwoord

In de GCN-kaarten (kaarten van de achtergrondconcentraties) zijn de scheepvaartemissies verwerkt die in Nederland plaatsvinden. Op grote schaal wordt dus rekening gehouden met emissies uit de scheepvaart. Er zijn echter nog geen landelijke afspraken gemaakt over hoe lokaal met scheepvaartemissies, als relevante bron, in een luchtkwaliteitsonderzoek kan worden omgegaan.

Er zijn op dit moment wel modellen beschikbaar die de verspreiding van de scheepvaartemissies kunnen modelleren, maar deze hebben voor dit toepassingsbereik nog geen officiële status. Ze worden nog uitsluitend gebruikt door de betreffende modelontwikkelaars zelf (o.a. Kema en TNO).

Bij het modelleren van scheepvaartemissies worden in ieder geval drie toestanden van schepen onderscheiden:

  • varen: te modelleren met een scheepvaartmodel
  • manoeuvreren in de haven: bij benadering te modelleren als puntbron met SRM3
  • liggend aan de wal: bij benadering te modelleren als puntbron met SRM3

De omvang van de scheepvaartemissie (binnenvaart) kan worden bepaald met het programma Prelude.