Bepaling aantal overschrijdingsdagen PM10

Vraag

Hoe wordt het aantal overschrijdingsdagen PM10 met de verschillende standaardrekenmethoden berekend?

Antwoord

Het aantal overschrijdingen, als gevolg van de totale concentratie, van de 24-uurgemiddelde grenswaarde van PM10 (50 µg/m3) wordt met standaardrekenmethode 1 (SRM1) en SRM2 berekend door middel van de 'CAR-formule'.  De formule is opgenomen in bijlage 1 én 2 onder 3b van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

Voor SRM3 vindt de berekening van het aantal overschrijdingsdagen op een andere wijze dan die voor SRM1 en 2 plaats. Om praktische redenen is afgesproken dat voor het aantal overschrijdingsdagen als gevolg van de achtergrondconcentratie ook gebruik wordt gemaakt van de 'CAR-formule'. Het aantal overschrijdingsdagen als gevolg van de bijdrage(n) van de bron(nen) berekent SRM3 echter op basis van haar eigen invoergegevens (uurlijkse meteorologie, discontinuïteit etc.).

Bij het berekenen van de jaargemiddelde concentratie in SRM3 mag de achtergrondconcentratie gecorrigeerd worden voor dubbeltelling ten gevolge van de bron. Hiervoor is de dubbeltellingcorrectie ontwikkeld. Bij het berekenen van het aantal overschrijdingsdagen in SRM3 kan middels de dubbeltellingcorrectiemethode voor overschrijdingsdagen (pdf, 125 kB) gecorrigeerd worden.

In alle gevallen mag gecorrigeerd worden voor zeezout. In CAR wordt het aantal overschrijdingsdagen PM10 automatisch gecorrigeerd voor zeezout (overal in Nederland zes dagen aftrek).