Handleiding en achtergrondinformatie

ISL3a is een rekenmodel voor het berekenen van de luchtkwaliteit van punt- en oppervlaktebronnen. Bij het gebruik van rekenmodel ISL3a is extra informatie handig. Hieronder vindt u de handleiding, achtergronddocument en praktische tips.

Download de handleiding ISL3a v2022 (pdf, 2.7 MB)

In de handleiding staat hoe u het rekenmodel kunt installeren en gebruiken.

Achtergronddocument ISL3a

Naast de handleiding is er ook een technisch achtergronddocument (pdf, 1.9 MB) van ISL3a. Dit document is een naslagwerk over de technisch, wetenschappelijke achtergronden van het model.

Aandachtspunten en foutmeldingen bij ISL3a

Aandachtspunten en veel voorkomende problemen én oplossingen bij het gebruik van ISL3a zijn:

 • De bronhoogte moet groter zijn dan of gelijk zijn aan de gebouwhoogte (zie afbeelding bron in de stal (pdf, 19 kB)), tenzij het emissiepunt in de zijwand van het gebouw is gelegen.
 • Foutmelding 'error code 11' duidt op een fout in de gebouwmodule. Mogelijke oorzaken zijn dat er bronnen buiten het gebouw liggen of twee bronnen op dezelfde plaats (op verschillende hoogte). Een andere oorzaak is dat de berekende ruwheid (onder projectdefinities) kleiner is dan 0,04 m. Dit kan niet samengaan met gebruik van de gebouwmodule. In dat geval kan handmatig de ruwheid worden aangepast naar 0,04 m of hoger. Een andere mogelijkheid om het onderzoeksgebied iets te verplaatsen, zodat de ruwheid 0,04 m of hoger wordt
 • Het programma geeft een onduidelijke foutmelding. Veel van de meldingen verschijnen kort op het scherm en worden daarna weggeschreven in het bestand stacks-msg.txt. Dit bestand staat in de map: ISL3a\bin.
 • Het exporteren van bestanden werkt niet.  Als de import-exportfunctie niet werkt, wordt dit mogelijk veroorzaakt door het niet geregistreerd zijn van dll/ocx-componenten. Het niet geregistreerd zijn van dll/ocx componenten kan onder andere veroorzaakt worden doordat:
  • de applicatiebestanden gekopieerd worden in plaats van geïnstalleerd
  • er met onvoldoende rechten een installatie plaatsvindt
  • het programma niet op de standaardlocatie geïnstalleerd wordt
 • De grafische weergave functioneert niet (grijs vlak). Wordt veroorzaakt door het werken met Windows Vista. Het probleem zit in de registratie van het bestandje Vcfi5.ocx in Vista: Door de ‘user account control' wordt dit tegen gehouden. Oplossing voor Vista-gebruikers: tijdelijk de ‘user account control' uitschakelen. Ga als volgt te werk:
  Start -> Uitvoeren -> tik in: msconfig. Er verschijnt een beveiligingswaarschuwing, klik doorgaan. Er verschijnt een venster ‘Systeemconfiguratie'. Ga naar het tabblad ‘hulpprogramma's'. Selecteer de optie ‘Gebruikersaccountbeheer uitschakelen'. Klik op starten. Een ‘dosbox' opent waarin vermeld wordt dat een en ander succesvol is afgerond. Herstart de pc (vereist!). Log in met een account met administrator rechten. Voer vervolgens de registratie uit zoals vermeld: ‘ REGSVR32.EXE C:\ISL3a\bin\Vcfi5.ocx ‘Schakel vervolgens het Gebruikersaccountbeheer weer in. Via msconfig weer naar tabblad ‘hulpprogramma's, selecteer ‘Gebruikersaccountbeheer inschakelen'. Klik starten, herstart de PC (vereist!)
 • Het uitschakelen van het gebruikersaccountbeheer verlaagd de beveiliging van de pc drastisch. Het opnieuw inschakelen is daarom een belangrijke stap.
 • Het programma functioneert niet goed op het netwerk. Op sommige netwerken functioneert ISL3a inderdaad niet goed. Dit wordt soms veroorzaakt doordat bij installatie bepaalde rechten niet zijn toegekend. Oplossing: installeer ISL3a op een stand-alone pc.
 • 'ISL3a geeft de melding 'ERROR:(3) Path Not Found Can't create target file'. Mogelijk is de uitvoerdirectory niet (goed) opgegeven bij het definiëren van het project. De directory moet worden opgegeven onder 'Definities' en project. Te wijzigen op het eerste invoerscherm, linksonder
 • Er worden geen contouren getoond. De contouren vallen wellicht buiten het gepresenteerde onderzoeksgebied. In ISL3a kunt u onder 'Berekenen' de contourwaarde aanpassen, zodat de berekende waarde als contour wordt gepresenteerd. In het .blk-bestand (zie Handleiding ISL3a par 4.8) staan overigens de resultaten op de geselecteerde receptorpunten. Dit bestand is te openen met het 'kladblok' of 'notepad.'
 • Bij het uitvoeren van een berekening verschijnt de foutmelding 'range check error'. Er zijn waarschijnlijk te veel receptorpunten ingevoerd voor de berekening. ISL3a kan met maximaal 3.000 receptorpunten en maximaal 25 bronnen rekenen. Daarmee kunt u een grid van 50*50 punten doorrekenen (= 2500 receptorpunten) + enkele Te Beschermen Objecten (TBO). Bij een groter grid of veel TBO's kan het aantal receptorpunten groter dan 3.000 worden. Dit is te veel. Er wordt buiten de 'range' gerekend en dat kan het programma niet aan.
 • Het kan voorkomen dat in plaats van de uittreesnelheid (v) alleen een volumestroom (Q) bekend is. Met de volgende formule kan dan de snelheid worden berekend: v= Q / A (A is de oppervlakte van de opening van de bron, voor een cirkel met straal r geldt: A = π * r2).
 • Voor correct gebruik van de import/exportfunctie is het aan te raden het bronnenbestand van het voorbeeldproject te exporteren, dat bestand te wijzigen of aan te vullen, op te slaan onder een andere naam en te importeren in ISL3a. Hiermee wordt voorkomen dat het programma een foutmelding geeft door gebruik van het verkeerde 'format' (bijvoorbeeld het verkeerde duizendtalscheidingsteken of decimaalscheidingsteken).