Enquête rekenmodellen luchtkwaliteit

Voor de rekenmodellen luchtkwaliteit is een enquête opgesteld. Wij willen u van harte uitnodigen om de vragenlijst in te vullen. Het betreft een peiling over de rekenmodellen NSL-Rekentool en ISL3a en over enkele achtergronddocumenten.

Wij willen u vragen de vragenlijst uiterlijk 22 maart 2013 in te vullen. Bij voorbaat hartelijk dank.

Het Ministerie van IenM stelt de NSL-rekentool, voor het berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen, beschikbaar. Met de NSL-rekentool kunnen gebruikers varianten van de gegevens uit de Monitoringstool doorrekenen om de luchtkwaliteit te bepalen. Tevens kunnen berekeningen uitgevoerd worden die los staan van het NSL (zoals bijvoorbeeld een NIBM-toets).

Het Ministerie van IenM is voornemens om de rekenmodellen CAR en ISL2 in 2014 niet meer te actualiseren. Het jaar 2013 wil het ministerie gebruiken om de NSL-Rekentool zodanig te ontwikkelen dat het een goed alternatief is voor CAR en ISL2; ook met betrekking tot plantoetsing en vergunningverlening. Overigens rekent de NSL-Rekentool ook in zijn huidige vorm conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl).

Naast vragen over de NSL-Rekentool zijn in deze enquete ook enkele vragen rond het rekenmodel ISL3a, de documenten bij het NNM en de Werkgroep LuchtkwaliteitsModellen (WLM) opgenomen. ISL3a blijft een zelfstandig rekenmodel naast de NSL-Rekentool.

We vragen u om de onderstaande vragenlijst uiterlijk 22 maart in te vullen. Indien u vragen heeft over de NSL-Rekentool, andere rekenmodellen of over deze enquete kunt u de helpdesk gebruiken.