ISL3a versie 2019 beschikbaar

U kunt nu het rekenmodel voor luchtkwaliteit ISL3a versie 2019 downloaden. Voordat u het model kunt downloaden, wordt om uw e-mailadres gevraagd. Het opgegeven adres wordt alleen gebruikt om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in het rekenmodel. De nieuwe versie bevat onder andere de laatste achtergrondgegevens (GCN) en meteorologische gegevens.

De nieuwe versie bevat onder andere de laatste achtergrondgegevens (GCN) en meteorologische gegevens. Ook is de recente ruwheidskaart LGN7 in het model opgenomen.

Het luchtkwaliteitsmodel ISL3a is gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model (NNM). Het model rekent volgens Standaard rekenmethode 3 (SRM3) zoals omschreven in de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007). U kunt het programma gebruiken om de gevolgen van (agrarische en industriële) puntbronnen en oppervlaktebronnen op de luchtkwaliteit in de omgeving te bepalen.