Rekensheet warmte-inhoud puntbronnen

Met de rekenhulp warmte-inhoud industriële puntbronnen kan de gebruiker de correcte warmte-inhoud berekenen.

Rekenmodellen, die volgens het Nieuw Nationaal Model rekenen, bepalen uit het debiet en het temperatuurverschil tussen de afgassen en de omgevingslucht de warmte-inhoud van de pluim. Om de gebruikers de mogelijkheid te geven de warmte-inhoud aan te laten sluiten bij de emissiesituatie is een hulpmiddel ontwikkeld.

U vult hiervoor twee parameters in: volumedebiet en rookgastemperatuur. Ook geeft u de gassamenstelling op: percentages koolstofdioxide, waterdamp en zuurstof.

De rekensheet berekent vervolgens de warmte-inhoud (in MW) en de Cp-waarde. Deze parameters gebruikt u in een NNM-rekenmodel.

In de rekenhulp is op een apart tabblad een toelichting opgenomen.