Rekenmodellen luchtkwaliteit

Vraag

Welke rekenmodellen, afgeleide modellen of overige hulpmiddelen kunnen worden gebruikt voor de berekening van luchtkwaliteit ?

Antwoord

Op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is een overzicht opgenomen van de goedgekeurde rekenmodellen binnen hun toepassingsbereik. De lijst met goedgekeurde modellen wordt regelmatig geactualiseerd (indien er nieuwe modellen zijn goedgekeurd door de minister van I&M).

Naast de goedgekeurde modellen die op de website van de rijksoverheid worden genoemd, is er ook een aantal modellen dat als directe implementatie van een standaardrekenmethode is goedgekeurd:

  • CAR (implementatie van standaardrekenmethode 1),
  • ISL2 (implementatie van standaardrekenmethode 2)
  • ISL3a (implementatie van standaardrekenmethode 3 of Nieuw Nationaal Model (NNM)).

In bijgevoegd memo (pdf, 40 kB) wordt verder ingegaan op bestaande implementaties en afgeleide rekenmodellen luchtkwaliteit.