ABRvS 201104518/1/R4 en 201111577/1/R4, 4 januari 2012 (Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere)

Essentie: Niet alle projectkenmerken hoeven tot in detail in het NSL of in de meldingen bij het NSL te worden vermeld. Van belang is dat de voor de bepaling van de luchtkwaliteit relevante aspecten bij de berekening op grond van het NSL worden betrokken.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (titel 5.2)

Betreft: Besluiten van de minister van IenM tot vaststelling en wijziging van het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

Relevante overwegingen:
2.60.3. Ten aanzien van het betoog dat de beschreven projectkenmerken in het NSL niet volledig overeenkomen met het tracébesluit, overweegt de Afdeling dat het te ver voert om te eisen dat alle projectkenmerken tot in detail in het NSL of in de meldingen bij het NSL worden vermeld. Van belang is dat de voor de bepaling van de luchtkwaliteit relevante aspecten bij de berekening op grond van het NSL worden betrokken. Overigens heeft de minister bij zijn melding van 13 april 2011, aangevuld op 13 mei 2011, onder meer de kilometrering en de datum van ingebruikname in het NSL in overeenstemming gebracht met het tracébesluit.
Naar aanleiding van de opmerking van [appellant sub 12] en anderen dat de Steigerdreef niet in het NSL of in de meldingen bij het NSL wordt genoemd, heeft de minister met de ter zitting overgelegde printscreen van de NSL Monitoringstool voor het jaar 2020 en de gegeven toelichting daarop, waaruit blijkt dat voor de Steigerdreef wordt voldaan aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM10), aangetoond dat de Steigerdreef bij de monitoring van het NSL is betrokken.
[...]

Datum uitspraak:
4 januari 2012
Zaaknummer:
201104518/1/R4 en 201111577/1/R4
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl