ABRvS 200806564/1/M2, 12 augustus 2009 (Plantenkwekerij Brielle)

Essentie: Gezien het beperkt aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting kon het bevoegd gezag stellen dat de emissies van fijnstof niet of nauwelijks zou toenemen.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (artikel 5.16)

Betreft: Besluit van gemeente Brielle (B&W) tot verlening van een veranderingsvergunning aan een plantenkwekerij

Relevante overweging:
2.4.2. Het college stelt dat de totale emissie van zwevende deeltjes, gezien het beperkt aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting, niet of nauwelijks zal toenemen en dat aan de in voorschrift 4.1 gestelde grenswaarden kan worden voldaan. [appellanten] hebben niet aannemelijk gemaakt dat dit standpunt onjuist is. Er bestaat derhalve geen grond voor het oordeel dat de in voorschrift 4.1 gestelde grenswaarden voor zwevende deeltjes niet worden nageleefd. De beroepsgrond faalt.

Datum uitspraak:
12 augustus 2009
Zaaknummer:
200806564/1/M2
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl