ABRvS 201002614/1/M2, 15 december 2010 (Vleeskalveren- en eendenhouderij Barneveld)

Essentie: Op een niet voor het publiek toegankelijk weiland hoeft de luchtkwaliteit niet beoordeeld te worden.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (artikel 5.16 en 5.19)

Betreft: Besluit van gemeente Barneveld (B&W) tot verlening van een revisievergunning voor vleeskalveren- en eendenhouderij

Relevante overwegingen:
2.7.1. [...] Ingevolge artikel 5.19, tweede lid, aanhef en onder a, voor zover hier van belang, vindt geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats met betrekking tot luchtkwaliteitseisen voor de bescherming van de gezondheid van de mens, opgenomen in bijlage 2, op locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is.
2.7.2. Het door [appellant] genoemde weiland is eigendom van [vergunninghouder]. Vaststaat dat dit weiland niet voor het publiek toegankelijk is. Op grond van artikel 5.19, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer behoeft de luchtkwaliteit ter plaatse van het weiland niet te worden beoordeeld. Dat de grenswaarden voor zwevende deeltjes daar zouden worden overschreden, is dan ook niet van belang.

Datum uitspraak:
15 december 2010
Zaaknummer:
201002614/1/M2
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl