Minimalisatie

Voor Minimalisatie geldt het huidige beleid voor nazuivering voortzetten.

Van Beleidsdoel naar Aanpak ZZS weren uit de leefomgeving

Naast de bronaanpak, het primaire productieproces zelf, kan men de overgebleven restlozing aanpakken. Dit beschouwen we als de minimalisatie-stap. Bij de minimalisatie-stap beoordeelt het bevoegd gezag de noodzaak van het verder behandelen van de afvalwaterstroom. Technische ontwikkelingen van de BBT bepalen hier de mogelijke emissiebeperking. Zo probeert een lozer samen met het bevoegd gezag toe te werken naar zo laag mogelijke concentraties in het te lozen afvalwater. Bronaanpak en minimalisatie samen bepalen de met hulp van de ABM de saneringsinspanning.

Na het toepassen van de minimalisatieaanpak blijft over een minimale afvalwaterstroom met een minimale milieubelastendheid. Op het uiteindelijk te lozen restwater past men het Handboek Imissietoets (pdf, 2.9 MB) toe.

Uit deze laatste toetsstap kan volgen dat het nodig is technieken toe te passen die meer bescherming bieden dan de BBT. Als het nodig beoordeelt het bevoegd gezag dan opnieuw de inspanningen bij de bronaanpak en bij de minimalisatieaanpak.

Soms levert bronaanpak in combinatie met minimalisatie van de reststroom een nul-lozing van ZZS op. Dan is het einddoel bereikt. In het geval dat er nog steeds een lozing van ZZS plaatsvindt, ligt er volgens de ABM nog wel een duidelijke saneringsinspanning.

Continu verbeteren is dan de volgende stap.