Atlas Leefomgeving

Homepage AL

Wat en voor wie

De Atlas Leefomgeving biedt informatie over de kwaliteit van de Nederlandse leefomgeving. Het gaat om milieuthema's die van invloed zijn op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Onderwerpen zijn onder andere luchtkwaliteit, waterkwaliteit en veiligheid. De informatie is als tekst beschikbaar, maar vooral ook in de vorm van kaarten. U kunt gemakkelijk zelf kaarten kiezen en vaak tot op buurtniveau inzoomen. Soms kunt u zelfs tot in uw eigen straat kijken. De overzichtelijk ingedeelde achtergrondinformatie biedt ook de mogelijkheid om zo diep als gewenst in de onderwerpen te duiken.

Waarom en van wie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de opdrachtgever van de Atlas Leefomgeving. Rijkswaterstaat en het RIVM voeren deze opdracht uit. Dit doen zij in samenwerking met provincies, gemeenten en andere beleids- en kennisinstituten. Samen zorgen zij ervoor dat de kaarten overzichtelijk én met uitleg te zien zijn. Een aantal kaarten is van het RIVM of van Rijkswaterstaat. In veel gevallen zijn andere organisaties de eigenaar van een kaart. Die eigenaar wordt ook wel 'bronhouder' genoemd. De bronhouder houdt de kwaliteit van zijn eigen kaart(en) in de gaten.

Het RIVM en Rijkswaterstaat zorgen ervoor dat de komende jaren nog veel meer nieuwe kaarten en informatiemateriaal beschikbaar komen. Dit gebeurt deels door een steeds groter wordend aanbod, maar ook omdat gebruikersgroepen daarom vragen.

De unieke kracht

De website is er voor iedereen en bevat een schat aan informatie. Beleidsmakers, initiatiefnemers, bedrijven, belangenorganisaties als geïnteresseerde burgers weten deze Atlas te gebruiken. Het biedt kennis en handvatten voor alle belanghebbenden. In de beginfase van een heleboel mogelijke activiteiten kan de Atlas Leefomgeving een rol spelen. Voor zowel de initiatiefnemer als voor alle inwoners en andere betrokkenen. Hebt u vragen over ruimtelijke mogelijkheden, kansen en beperkingen? De Atlas kan deze voor een flink deel beantwoorden. Bijvoorbeeld door het tonen van vastgelegde bestemmingen, overstromingsrisico's, fijnstofkaarten en grondwaterbeschermingsgebieden.

Uniek aan de Atlas is dat de verschillende kaarten te combineren zijn. Kaarten zijn bijvoorbeeld over elkaar heen te leggen, om een totaal beeld te krijgen. Doordat de data continu in beheer zijn van de bronhouder is de getoonde informatie up-to-date. U kunt gemakkelijk kaarten delen via een permalink of de kaart downloaden als plaatje. Door in en uit te zoomen zijn er meer of minder details te zien. Op een besloten forum is het mogelijk om onderling materiaal te vergelijken en te bespreken.