Bevi en vergunningplicht

Vraag

Zjin Bevi activiteiten vergunningplichtig?

Antwoord

Ja, in bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht is in onderdeel B een bepaling opgenomen dat inrichtingen die onder het Bevi of het Brzo vallen, vergunningplichtig blijven. Daarnaast zijn de ondergrenzen voor het van toepassing zijn van het Bevi, in het algemeen als bovengrens in bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht opgenomen.