Categoriaal èn niet-categoriaal

Vraag

Hoe moet worden omgegaan met een inrichting die deels activiteiten uitvoert die onder niet-categoriale inrichtingen vallen en activiteiten die onder categoriale inrichtingen vallen?

Antwoord

In dat geval is sprake van een mengvorm en moet de zwaarste vorm (niet-categoriaal) worden aangehouden. Dat betekent dat er een kwantitatieve risico analyse (QRA) moet worden opgesteld voor dit bedrijf.