QRA en PGS 15

Vraag

Mag er nog aan PGS 15 opslagen gerekend worden wanneer er categoriale afstanden zijn?

Antwoord

Ja, in artikel 4 lid 6 van het Bevi is bepaald dat er categorieën van inrichtingen aangewezen kunnen worden waarvoor het plaatsgebonden risico mag worden berekend. Volgens de laatste zin moet het bevoegd gezag hierbij de aard van de toegestane gevaarlijke stoffen in de inrichting betrekken en de toegepaste maatregelen ter beperking van het plaatsgebonden risico.

In artikel 3 van de Revi is vervolgens bepaald dat er bij PGS 15 opslagen altijd mag worden gerekend. Vanzelfsprekend moet hierbij wel de rekenmethodiek Bevi gebruikt worden.