Referentiepunten

Vraag

Welke referentiepunten gelden voor de vaste afstanden in de Revi?

Antwoord

De afstanden in de tabellen van de Revi gelden in principe tot de gevel van het (beperkt) kwetsbaar object. Indien het desbetreffende object nog niet gebouwd is, geldt de plaats waar de gevel van dat object gebouwd mag worden.

In afwijking hiervan geldt voor een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat bestemd is voor het verblijf van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten (ziekenhuis, bejaardenhuis, verpleeghuis, school, kinderopvang, openluchtzwembad, speeltuin) altijd de bestemmingsgrens. Dus de grens van het school-,  ziekenhuis-, bejaardenhuis-, speeltuin- of zwembadterrein).

Voor sporttereinen, kampeer- of andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen, geldt altijd de perceelgrens die bestemd is voor het verblijf van personen. Als het desbetreffende "object" nog niet gebouwd of gerealiseerd is, geldt de bestemmingsgrens.

Referentiepunten van risicobron

De afstanden gelden vanaf de risicobron. Bij LPG tankstations, PGS 15 of groep 2 meststoffen opslagen en ammoniakinstallaties zijn dit onderscheidenlijk:

  • het vulpunt, het LPG reservoir (gerekend vanaf de aansluitpunten van de leidingen en bovengrondse deel van leidingen en pomp) en indien van toepassing, de afleverzuil;
  • de uitwendige scheidingsconstructie het gebouw of het onderdeel daarvan waar gevaarlijke (afval)stoffen en meststoffen groep 2 worden opgeslagen.  De afstanden gelden voor elk afzonderlijk opslaggebouw in een inrichting; Bij een uitpandige opslagvoorziening gaat het om de buitenzijde van de opslagplaats in de buitenlucht. Zie voor de wettelijke definitie artikel 5 sub b van het Revi.
  • de machinekamer van de koel- of vriesinstallatie en de daarbij behorende, in de buitenlucht geplaatste leidingen naar de verdamper(s) en het afscheidervat of vloeistofvat. De afstanden gelden voor elke afzonderlijke ammoniakinstallatie in een inrichting.