QRA en ammoniak koelinstallatie

Vraag

Wat is leidend als bij een ammoniakkoelinstallatie de categoriale afstand groter is dan de berekende contour?

Antwoord

Het Bevi maakt onderscheid tussen inrichtingen waarvoor een  kwantitatieve risicoanalyse (QRA) verplicht is en inrichtingen waarvoor vaste afstanden gelden. Dit zijn de zogenaamde categoriale inrichtingen.

Dit betekent dat er voor de bepaling van de 10-6 contour (het plaatsgebonden risico) van een categoriale inrichting geen QRA nodig is. Categoriale inrichtingen zijn aangewezen in artikel 2 e t/m g van het Bevi. In artikel 2 lid g van het Bevi staat: 'een inrichting waarin een koel- of vriesinstallatie aanwezig is met een inhoud van meer dan 1500 kg ammoniak'.

In bijlage I tabel 6 (en 7) van de Revi staan de categoriale afstanden die gelden voor  ammoniakkoelinstallaties tot 10 ton ammoniak. Voor ammoniakkoelinstallaties met een inhoud van meer dan 10 ton (of waarvan de diameter van de vloeistofleiding naar de verdamper meer dan 80 DN bedraagt)  regelt artikel 15 lid 1 onder c van het Bevi dat een QRA moet worden uitgevoerd.

Als voor een ammoniakkoelinstallatie met meer dan 10 ton ammoniak  de 10-6 contour volgens de rekenmethodiek Bevi wordt berekend, kan het gebeuren dat de contour kleiner is dan de contouren uit Revi bijlage 1 tabel 6. Voor deze inrichtingen regelt de Revi artikel 8a dat dan toch de grotere contour die uit de tabellen volgt van toepassing is.

Dit omdat het onwenselijk is dat voor inrichtingen met een grotere inhoud van de ammoniakkoelinstallatie kleinere afstanden zouden gelden dan de maximale afstanden uit de tabellen.