LPG tankstations bovengronds reservoir

Vraag

Wat is de plaatsgebonden risico 10-6 afstand voor bovengrondse LPG-tanks?

Antwoord

Voor LPG-tankstations met een bovengronds reservoir geldt een PR afstand van 120 meter vanaf dat reservoir tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Dit is ongeacht de doorzet LPG per jaar. Dit is terug te vinden in de Regeling externe veiligheid inrichtingen, bijlage 1, tabel 1, voetnoot. Het invloedsgebied volgt uit bijlage 2, tabel 1 en is 150 m.

Let op! Op 28 juni 2016 is Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de externe veiligheid (pdf, 674 kB) gepubliceerd. Daarin worden de gemeenten gevraagd om naast Bevi/Revi ook effectbenadering toe te passen bij besluiten rondom LPG-tankstations.

Er is ook een verdere toelichting op Circulaire effectafstanden LPG tankstations.