LPG tankstations invloedsgebied

Vraag

Voor LPG-tankstations is het invloedsgebied vastgesteld op 150 meter, maar vanaf welk punt dient het invloedsgebied berekend te worden?

Antwoord

De straal van het invloedsgebied is 150 meter groot. Deze geldt voor LPG-tankstations vanaf het vulpunt voor LPG en het reservoir (ondergronds, ingeterpt of bovengronds). Dit is dan gerekend vanaf de aansluitpunten van de leidingen en het bovengrondse deel van de leidingen en de pomp bij het reservoir. Dit is te vinden in artikel 6 lid 2 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi).

Let op! Op 28 juni 2016 is Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de externe veiligheid (pdf, 674 kB) gepubliceerd. Daarin worden de gemeenten gevraagd om naast Bevi/Revi ook effectbenadering toe te passen bij besluiten rondom LPG-tankstations.

Er is ook een verdere toelichting op Circulaire effectafstanden LPG tankstations.

Voor meer informatie over het groepsrisico, zie www.groepsrisico.nl.