Wijzigingen in PBZO-document

Vraag

Welke wijzigingen moet een exploitant van een bestaande inrichting voor 8 juli 2016 opnemen in het PBZO-document?

Antwoord

De inhoudelijke wijzigingen in het preventiebeleid zware ongevallen (PBZO) betreffen de eisen die zijn opgenomen in artikel 7 lid 1 en 2 van het Brzo 2015 en de wijzigingen in de VBS-elementen.

De exploitant moet nagaan of het PBZO-document voldoet aan artikel 7 lid 1 en 2. De tekst van deze twee leden heeft ten opzichte van artikel 5, lid 2 van het Brzo 1999 meer doelbepalingen dan voorheen.

Voor het bepalen van de verschillen in de omschrijving van VBS-elementen (pdf, 303 kB) zijn de eisen aan de inhoud van de VBS-elementen op grond van Brzo 2015, bijlage III van Seveso III en de Rrzo ten opzichte van de eisen op grond van Brzo’99 en Rrzo'99 naast elkaar gezet.

Ook de NTA 8620 kan hierbij behulpzaam zijn.