Termijnen PBZO-document

Vraag

Welke termijnen gelden voor het opstellen van een PBZO-document (preventiebeleid zware ongevallen)?

Antwoord

Dat is afhankelijk van het soort inrichting.

Een nieuwe inrichting is een inrichting die:

  • door wijzigingen in het bedrijf Brzo wordt of
  • in bedrijf werd gesteld of gebouwd op of na de dag van inwerkingtreding van BRZO 2015 of
  • een lagedrempelinrichting is die na inwerkingtreding van BRZO 2015 een hogedrempelinrichting werd of omgekeerd, door wijzigingen van installaties of activiteiten die leiden tot een wijziging van de lijst van de gevaarlijke stoffen

Een bestaande inrichting is een bedrijf waarop het Brzo 1999 van toepassing was zonder een wijziging van indeling in lagedrempelinrichting (PBZO) of hogedrempelinrichting (VR).

Een andere inrichting is een bedrijf dat door wijzigingen in de indeling/classificatie van stoffen Brzo-plichtig wordt. Of een andere drempelwaarde van toepassing wordt.

Opstellen preventiebeleid zware ingevallen (PBZO):

  • voor nieuwe inrichtingen: bij de aanvraag om een omgevingsvergunning
  • voor bestaande inrichtingen: voor 8 juli 2016
  • voor andere inrichtingen: voor 8 juli 2016.

Voor nieuwe inrichtingen kan het hierbij ook gaan om een revisievergunning of een wijzigingsvergunning. Het begrip nieuwe inrichtingen in het Brzo 2015 is ruimer dan in het normale spraakgebruik. Een lagedrempelinrichting die hogedrempelinrichting wordt of andersom kan volgens het Brzo 2015 een nieuwe inrichting zijn. Zie ook hierboven.

Voor bestaande en andere inrichtingen geldt dit niet als het preventiebeleid eerder is opgesteld, voldoet aan Brzo 2015 en ongewijzigd is.