Hoe te meten om de veiligheidsafstand te bepalen?

Vraag

Hoe moet er volgens het Vuurwerkbesluit gemeten worden om de veiligheidsafstand te bepalen?

Antwoord

Voor het bepalen van de juiste veiligheidsafstand moet met twee aspecten rekening gehouden worden. In de eerste plaats met bijlage 3 en daarnaast met artikel 4.3 van het Vuurwerkbesluit.

In artikel 4.3 lid 1 wordt aangegeven dat er gemeten moet worden tot aan de bestemmingsgrens. Deze bestemmingsgrens zal meestal dichter bij de opslagplaats liggen dan het kwetsbare object zelf. Denk bijvoorbeeld aan een huis met een tuin eromheen.

Ook staat in artikel 4.3 lid 1 dat er gemeten moet worden vanaf de uitwendige scheidingsconstructie van het gebouw waarin het vuurwerk wordt opgeslagen tenzij in bijlage 3 anders is aangegeven.

In bijlage 3 is aangegeven (artikel 1.2 onder a) dat er gemeten moet worden vanaf de deur van de (buffer)bewaarplaats. Uit de tekening (figuur 1) is af te leiden dat het hart van de toegangsdeur van de (buffer)bewaarplaats het beginpunt van de meting moet zijn.

Samengevat: de 8 meter wordt gemeten vanaf het hart van de deur van de (buffer)bewaarplaats tot aan de rand van de bestemmingsgrens.

In artikel 4.3 lid 3 is aangegeven dat er gemeten moet worden tot 10 meter vanaf het kwetsbare object als de grens van de bouwstrook op meer dan 10 meter van de bestemmingsgrens is gelegen. Dit betekent dat wanneer een kwetsbaar object door meer dan 10 meter tuin omgeven is er gemeten wordt vanaf 10 meter tot de bouwstrook.

Dit geldt niet wanneer er sprake is van een bijzonder aangewezen kwetsbaar object zoals een ziekenhuis, een creche of een school. In dat geval geldt altijd de afstand tot de bestemmingsgrens.

Bovenstaand geldt voor een geldend bestemmingsplan, als er geen sprake is van een bestemmingsplan voor het betrokken gebied geldt de afstand tot aan de eigendomsgrens van het gebied bij het (beperkt)kwetsbaar object (artikel 4.3 lid 2).