Vragen en antwoorden

Hier vindt u veel gestelde vragen over het Vuurwerkbesluit. De meeste vragen hebben betrekking op de eisen voor opslag van consumentenvuurwerk in een hoeveelheid tot 10.000 kg. Bij de beantwoording is uitgegaan van de laatste wijzigingen van het Vuurwerkbesluit.