Procesbeschrijvingen

Nieuwe sanitatie

In de afgelopen jaren zijn initiatieven genomen om medicijnen te verwijderen of te weren uit het afvalwater wat vrijkomt bij de bedrijfsvoering van zorginstellingen. Omdat medicijnen niet alleen vrijkomen bij zorginstellingen zijn er ook onderzoeken hoe medicijnresten het beste kunnen worden verwijderd in de centrale zuiveringen, de RWZI.

Naast het verwijderen van medicijnen zijn er initiatieven in de zorgsector voor het veranderen van de de totale afvalverwerking. Hierbij zijn verschillende doelstellingen:

  • infectiepreventie
  • optimalisering van de goederenstroom
  • terugwinnen van energie uit afval.
  • afvalpreventie
  • voedselverspilling

Er zijn ook onderzoeken om juist een splitsing te maken tussen urine en fecaliën om een specifiekere zuivering te kunnen inzetten. Daarnaast zijn er initiatieven om ervoor te zorgen dat gebruikers van bepaalde medicijnen hun urine en fecaliën opvangen en als vast afval afvoeren. Wanneer er een aparte verwerking bij een zorginstelling is, kunnen deze opgevangen stoffen weer terug gebracht worden voor verwerking.

Circulaire economie

Al deze initiatieven moet u zien binnen het kader van circulaire economie, er zijn verschillende initiatieven om instellingen circulair te maken.

Totaalsysteem of deelprocessen

De handreiking beschrijft een totaal systeem voor verwijderen van afvalstoffen, het pharmafilter. In de praktijk worden ook allerlei deelstappen uitgevoerd in plaats van een totaal systeem. De afweging om te vergunnen kan dan anders liggen. Van het totaalsysteem en de de processtappen worden de juridische kaders apart beschreven. Na de procesbeschrijvingen worden de afwegingen genoemd die gebruikt kunnen worden bij vergunningverlening of het afwijken van algemene regels (activiteitenbesluit).