Landelijk steunpunt EV van DCMR

Landelijk steunpunt externe veiligheid van DCMR Miliedienst Rijnmond

In het Landelijk Steunpunt externe veiligheid (LSEV) komen verschillende expertises rond dit milieuthema samen. Het steunpunt is een onderdeel van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Het steunpunt is een vervolg op het Landelijk Steunpunt BRZO en het Landelijk Steunpunt QRA, maar zónder de financiële steun van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het productenpakket dat landelijk wordt aangeboden is breder. Zo zijn ook producten voor de ruimtelijke ordening opgenomen in de productcatalogus. Alle overheden kunnen de diensten van het landelijk steunpunt inkopen.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk op de website van het LSEV.
U kunt ook bellen met Marlouce Noest, coördinator, op T 010 - 2468444, of mail naar lsev@dcmr.nl