InfoMil Actueel 267

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 267

Functies voor horeca, school en bedrijswoning toegevoegd

Wanneer past het realiseren van een school of horeca in het bestemmingsplan? Waar kunt u dat nagaan en is er een procedure nodig? De nieuwe functie moet namelijk goed onderbouwd worden. Maar wat is er dan specifiek nodig voor de door u gewenste functie?

‘Leidraad afvalstof of product’ aangeboden aan Omgevingsdiensten, IPO en VNG

Op 13 juli 2018 is de ‘Leidraad afvalstof of product’ namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat door de Directeur Generaal (DG) Milieu en Internationaal aangeboden aan de Omgevingsdiensten, Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)). De leidraad bevat richtsnoeren voor een zoveel mogelijk uniforme toepassing van de begrippen ‘afvalstof’ (‘zich ontdoen’), ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’.

Wet op de Basisregistratie Ondergrond sinds begin 2018 van kracht

Sinds begin dit jaar is de Wet op de Basisregistratie Ondergrond van kracht. Deze wet moet ervoor zorgen dat alle data over de Nederlandse ondergrond op één centrale plek op uniforme wijze staan geregistreerd. Overheden zijn verplicht om informatie aan te leveren én te gebruiken. Daar is nog wel een mentaliteitsverandering voor nodig.

Lees meer

Mooie oplossingen voor energietransitie in Hoogeveen

Tijdens een Summerschool ging een groep jonge professionals aan de slag met het thema waterstof. Het winnende ontwerp: het 'glazen waterstofhuis'. Door met eigen ogen te zien hoe waterstof werkt en te ervaren dat het veilig is, raken mensen gemotiveerd.

Evaluatie Erkende maatregelen-systematiek

De aandacht voor energiebesparing de afgelopen jaren is toegenomen bij zowel omgevingsdiensten als bedrijven. Dat is een belangrijke conclusie uit het onlangs gepubliceerde rapport 'Erkende Maatregelenlijsten'. Het rapport is opgesteld na een evaluatie van de erkende maatregelen-systematiek in opdracht van ministerie Economische Zaken en Klimaat.

Wetsvoorstel Invoeringswet naar Tweede Kamer

Op vrijdag 6 juli 2018 heeft de ministerraad het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. De Invoeringswet Omgevingswet regelt een soepele overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving.

Wijziging Regeling ammoniak en veehouderij 19 juli 2018

Op 19 juli zijn in de Staatscourant de wijzigingen van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) en Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) gepubliceerd. De wijzigingen van de regelingen zijn 20 juli in werking getreden.