Wijziging Rav 19 juli 2018

Op 19 juli 2018 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2018, nr 39679). Deze regeling is op 20 juli in werking getreden.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Vijf huisvestingssystemen voor melkrundvee (A 1) met een voorlopige emissiefactor hebben eindnoot 28 gekregen. Deze huisvestingssystemen mogen niet meer worden gebouwd.
  • Twee huisvestingssystemen voor melkrundvee hebben een definitieve emissiefactor gekregen.
  • Drie huisvestingssystemen voor rundvee zijn opgenomen met een voorlopige emissiefactor.
  • Bij de diercategorie kraamzeugen is een nieuw huisvestingssysteem opgenomen.
  • Bij pluimvee zijn twee nieuwe huisvestingssystemen opgenomen.
  • De eindnoten 11 en 28 zijn verduidelijkt.
  • Er zijn een aantal beschrijvingen van huisvestingssystemen verduidelijkt.
  • Alle versienummers van systeembeschrijvingen van luchtwassers zijn aangepast. Luchtwassers mogen nu ook voor geurreductie bij geiten worden toegepast. De systeembeschrijving (BWL 2017.07) voor mechanisch geventileerde geitenstallen is hierop aangepast.