InfoMil Actueel 318

InfoMil Actueel

Nieuws in Perspectief

Verbetering afvalscheiding in de hoogbouw: ja, mits

Onlangs verschenen de resultaten van een belangrijke studie naar het afvalgedrag van hoogbouwbewoners. Een mijlpaal, omdat voor het eerst systematisch onderzoek is gedaan naar de succes- en faalfactoren voor gfe-inzameling.

Wegwijzer helpt bedrijven bij vergunningaanvragen havengebied

Om bedrijven in de Rotterdamse haven te helpen, hebben Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR Milieudienst Rijnmond en het ministerie van Binnenlandse Zaken een wegwijzer opgesteld over de vergunningplicht van milieubelastende activiteiten. Het gaat hierbij vooral om veelvoorkomende activiteiten in het havengebied.

Omgevingswetportaal verhuist naar website Aan de slag met de Omgevingswet

Het Omgevingswetportaal stopt op 17 september 2020. Informatie over de (door)ontwikkeling van de Omgevingswet is vanaf dan te vinden op de website Aan de slag met de Omgevingswet.

Kabinet presenteert Nationale Omgevingsvisie voor de inrichting van Nederland

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die het aanzien van ons land de komende 30 jaar ingrijpend zal veranderen.

Aantal vuurwerkartikelen verboden voor consument

Consumenten mogen vanaf komende jaarwisseling een aantal vuurwerkproducten niet meer afsteken. Dit verbod geldt voor vuurwerk uit de categorie F3, knalvuurwerk, knalstrengen, vuurpijlen en enkelschotsbuizen (single shots). Vanaf 1 december 2020 mogen vuurwerkverkopers deze producten niet meer op voorraad hebben. Er komt een subsidieregeling ter compensatie voor de kosten voor ondernemers.

Training Communiceren met Effect

Bij voldoende belangstelling organiseert Kenniscentrum InfoMil dit najaar voor de 4e keer de training Communiceren met effect voor toezichthouders energiebesparing. Afhankelijk van de voorkeur van de deelnemers wordt de training op locatie of online gegeven. Aanmelden kan tot 1 oktober 2020.

  • Data training op locatie (2 dagen): 5 november en 3 december
  • Data training online (3 x 5 uur): 2 november, 16 november en 3 december