InfoMil Actueel 324

InfoMil Actueel

Nieuws in Perspectief

Nieuw systeem van stalbeoordeling veehouderij: continu meten

Het systeem van innovatieve proefstallen en emissiefactoren gaat op de schop. Een rapport van Rebel stuurt aan op een systeem met sensoren. Nieuws in Perspectief sprak erover met Jan van Bergen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Fred Stouthart (omgevingsdienst Zuidoost-Brabant).

V-Stacks vergunning 2020

In verband met de komst van V-Stacks vergunning 2020 wordt de wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) geconsulteerd. De aanpassingsprocedure vraagt een zorgvuldige voorbereiding, daarom start de consultatie medio januari 2021.

E-learning 'Luchtwassers'

Met de e-learning 'Luchtwassers' kunnen toezichthouders in een uur basiskennis opdoen over de werking van verschillende typen luchtwassers en de belangrijkste regels waarop bij het toezicht wordt gecontroleerd. De e-learning is ook toegankelijk voor veehouders.

MER-Nieuws over grensoverschrijdende effecten

Grensoverschrijdende effecten doen zich voor in allerlei soorten en maten van projecten. Bij de Nieuwe Sluis Terneuzen, windparken en baggerprojecten op zee kunnen buurlanden effecten ondervinden. Ook bij strategische luchtvaartplannen is afstemming met buurlanden steeds meer aan de orde. Wat zijn hiervoor eigenlijk de regels?

BBT-conclusies oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen en conserveren van houtproducten gepubliceerd

De Europese Commissie heeft de Beste Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen en conserveren van houtproducten gepubliceerd.  Vergunningverleners moeten voor 9 december 2024 de vergunningen actualiseren van IPPC-bedrijven die hieronder vallen.

Milieuwegwijzer 2021 komt eraan!

Een e-pub met actuele informatie over milieuwet- en regelgeving en de techniek van milieuvoorzieningen. Bestel nu en krijg de 2021-editie gratis.