V-Stacks vergunning 2020

V-Stacks vergunning 2010 heeft een update gekregen en wordt vervangen door de versie 2020. Met name de nauwkeurigheid van het model en de gebruiksmogelijkheden zijn verbeterd.

Publicatie in Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv)

De wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is gereed. De gewijzigde regeling wordt geconsulteerd, zie daarvoor internetconsultatie.nl. De consultatie start naar verwachting medio maart 2021.

De gewijzigde regeling zal hierdoor in tweede kwartaal van 2021 in werking treden. Als de Rgv-wijziging is gepubliceerd in de Staatscourant, moet u V-Stacks 2020 gebruiken bij het berekenen van de geurbelasting bij een vergunningaanvraag. Het model V-Stacks gebied 2010 is niet aangepast.

Aanpassingen V-Stacks vergunning 2020.

De belangrijkste wijzigingen in het programma zijn:

  • De gegevens in de omgeving die van invloed zijn op de verspreiding (ruwheid) van geur zijn geactualiseerd.
  • De meteogegevens worden nu op basis van het weerstation in de buurt nauwkeuriger berekend.
  • Daarnaast is het gebruiksgemak verbeterd.

Een uitgebreide beschrijving van de aanpassingen staat  op de pagina Versies V-Stacks vergunning. Op de pagina V-Stacks vergunning v2020 is de nieuwe versie te downloaden, zodat u het programma alvast kunt installeren.