V-Stacks vergunning 2020

V-Stacks vergunning 2010 heeft een update gekregen en wordt vervangen door de versie 2020. Met name de nauwkeurigheid van het model en de gebruiksmogelijkheden zijn verbeterd.

Aanpassingen V-Stacks vergunning 2020.

De belangrijkste wijzigingen in het programma zijn:

  • De gegevens in de omgeving die van invloed zijn op de verspreiding (ruwheid) van geur zijn geactualiseerd.
  • De meteogegevens worden nu op basis van het weerstation in de buurt nauwkeuriger berekend.
  • Daarnaast is het gebruiksgemak verbeterd.

Een uitgebreide beschrijving van de aanpassingen staat  op de pagina Versies V-Stacks vergunning. Op de pagina V-Stacks vergunning v2020 is de nieuwe versie te downloaden, zodat u het programma alvast kunt installeren.

Publicatie in Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv)

Op dit moment wordt gewerkt aan de wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Als de Rgv-wijziging is gepubliceerd in de Staatscourant moet u V-Stacks 2020 gebruiken bij het berekenen van de geurbelasting bij een vergunningaanvraag. Naar verwachting treedt de gewijzigde regeling rond 1 november 2020 in werking. Het model V-Stacks gebied 2010 is niet aangepast.