InfoMil Perspectief

Het nieuws in perspectief: deskundigen vertellen over achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Sinds februari 2020 verschijnt 1 of 2 keer per maand een nieuw achtergrondartikel onder de naam Nieuws in Perspectief. We nemen deze artikelen op in de nieuwsbrief InfoMil Actueel en eventueel andere nieuwsbrieven.

Tot eind 2019 kon u deze verdiepende artikelen lezen in het digitale magazine InfoMil Perspectief. Het archief van dit magazine vindt u hieronder.

InfoMil Perspectief
InfoMil Perspectief nr Samenvatting

InfoMil Perspectief 34

In dit nummer de volgende onderwerpen:

Gepubliceerd: december 2019

InfoMil Perspectief nr. 33 - 2019

InfoMil Perspectief 33

In dit nummer de volgende onderwerpen:

Gepubliceerd: oktober 2019

InfoMil Perspectief 32

In dit nummer de volgende onderwerpen:

Gepubliceerd: juni 2019

InfoMil-Perspectief-31

InfoMil Perspectief 31

In dit nummer de volgende onderwerpen:

Gepubliceerd: maart 2019

InfoMil-Perspectief30

InfoMil Perspectief 30

In dit nummer de volgende onderwerpen:

Gepubliceerd: december 2018

InfoMil-Perspectief-29

InfoMil Perspectief 29

In dit nummer de volgende onderwerpen:

Gepubliceerd: september 2018

Voorblad_InfoMil-Perspectief-28

InfoMil Perspectief 28

In dit nummer de volgende onderwerpen:

Gepubliceerd: juni 2018

InfoMil Perspectief 27

InfoMil Perspectief 27

In dit nummer de volgende onderwerpen:

Gepubliceerd: maart 2018

InfoMil Perspectief Aflevering 26

InfoMil Perspectief 26

In dit nummer de volgende onderwerpen:

Gepubliceerd: december 2017

InfoMil Perspectief 25

InfoMil Perspectief 25

In dit nummer de volgende onderwerpen:

Gepubliceerd: september 2017

InfoMil Perspectief nr. 24

InfoMil Perspectief 24

In dit nummer de volgende onderwerpen:

Gepubliceerd: juni 2017

InfoMil Perspectief 23

InfoMil Perspectief 23

In dit nummer de volgende onderwerpen:

Gepubliceerd: maart 2017

InfoMil Perspectief 22-2016

InfoMil Perspectief 22

In dit nummer de volgende onderwerpen:

Gepubliceerd: december 2016

InfoMil Perspectief 21

InfoMil Perspectief 21

In dit nummer de volgende onderwerpen:

Gepubliceerd: september 2016

InfoMil Perspectief 20

InfoMil Perspectief 20

In dit nummer de volgende onderwerpen:

Gepubliceerd: juni 2016

InfoMil-Perspectief-nr-19

InfoMil Perspectief 19

In dit nummer de volgende onderwerpen:

Gepubliceerd: maart 2016

InfoMil Perspectief 18

InfoMil Perspectief 18

In dit nummer leest u hoe u meer energie kunt besparen in de regio. De voorbereidingen op Olo3 zijn in volle gang, 'expertgebruikers' denken mee hoe het nieuwe loket het beste functioneert. Zij adviseren andere overheden om het proces te blijven volgen, zodat er geen verrassingen zijn bij de nieuwe versie. Vanuit drie verschillende invalshoeken kijken we naar de Omgevingswet. Binnenkort is er subsidie beschikbaar voor het verwijderen van asbestdaken en dat leest u ook in deze editie.

Verder: een artikel over Wetsvoorstel VTH, meer over emissie-eisen voor stookinstallaties, kijken we naar de bodem in Structuurvisie Ondergrond en gaat de NeR op in het Activiteitenbesluit.

Gepubliceerd: december 2015

Download InfoMil Perspectief 18 (pdf, 1.8 MB)

InfoMil Perspectief 17

InfoMil Perspectief 17

Opnieuw een InfoMil Perspectief waarin een groot aantal onderwerpen van geheel verschillende aard aan bod komt. Zo is er een impressie van de Schakeldag 2015, waarin dit jaar naast overheden ook bedrijfsleven aanwezig was. Bij Programmatisch Aanpak Stikstof gaan natuurbescherming en het op gang brengen van de vergunningverlening hand in hand. En er is aandacht voor de Atlas Leefomgeving. Een digitaal instrument dat omgevingsdata ontsluit en aansluit op twee trends: open data en digitalisering van het omgevingsrecht.

Gepubliceerd: september 2015

Download InfoMil Perspectief 17 (pdf, 1.1 MB)

InfoMil-Perspectief_16

InfoMil Perspectief 16

In dit nummer onder andere een artikel over de bedrijven die straks onder de Brzo vallen. In 2012 publiceerde de Europese Commissie de nieuwe Seveso III richtlijn welke door Nederland geïmplementeerd wordt in het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo 2015). Daarnaast traden op 1 juni 2015 verplichtingen in werking voor het indelen en etiketteren van gevaarlijke mengsels uit de CLP-verordening. Bedrijven kunnen hierdoor onder de Reikwijdte van het Brzo komen te vallen.

Verder een artikel over een training die negen ILT milieu-inspecteurs momenteel volgen bij de OmgevingsAcademie NL. En een artikel over de uitvraag voor vernieuwend onderzoek voor de topsector Logistiek, dit in het kader van het Europese onderzoeksnetwerk Era-net.

Gepubliceerd: juni 2015

Download InfoMil Perspectief 16 (pdf, 2.4 MB)

InfoMil_Perspecief_15

InfoMil Perspectief 15

In dit nummer onder andere een artikel over het rijden op waterstofgas. Naast de introductie van een nieuwe technologie is het verkrijgen van draagvlak van de vulstations bij omwonenden uitermate relevant. In november 2014 is ook de NSL-Rekentool vernieuwd. Deze tool biedt de mogelijkheid de luchtkwaliteit te berekenen. En Kenniscentrum InfoMil bestaat 20 jaar! In dit jubileumjaar besteden we hier in de InfoMil Perspectief regelmatig aandacht aan.

Gepubliceerd: maart 2015

Download InfoMil Perspectief 15 (pdf, 1.7 MB)

InfoMil Perspectief 14

InfoMil Perspectief 14

Hier alweer de vierde en laatste InfoMil Perspectief van 2014!

Dit is opnieuw een InfoMil Perspectief waarin we uiteenlopende onderwerpen voor het voetlicht brengen. Zoals het verhaal over houtkachels en de overlast hiervan. En wat particulieren en overheden hieraan kunnen doen. Grip op verwaaiende fijnstof en Inspectieview Milieu is in de lucht!

Gepubliceerd: december 2014

Download InfoMil Perspectief 14 (pdf, 2.2 MB)

InfoMil-Perspectief nr. 13 - 2014

InfoMil Perspectief 13

De nieuwste InfoMil Perspectief met maar liefst 7 verschillende onderwerpen. Altijd de meest recente vragen over asbest op uw eigen (gemeente) website. Of het Actieplan Ammoniak voor veehouderijen. Wat betekenen de nieuwe eisen voor stoppende boeren? Heeft u de Schakeldag dit jaar gemist? Lees dan het korte verslag. Deze editie organiseerden we voor het eerst samen met de programmadirectie Eenvoudig Beter.

Gepubliceerd: september 2014

Download InfoMil Perspectief 13 (pdf, 1.6 MB)

InfoMil Perspectief 12

InfoMil Perspectief 12

Door de verbreding van de scope wordt InfoMil Perspectief langzaam maar zeker steeds meer een magazine voor het gehele (leef-) omgevingsdomein. Ook in deze uitgave treft u hier weer voorbeelden van aan. In dit nummer onder andere artikelen over hoe branches concrete stappen zetten naar energiebesparing en dat bedrijfstransport ook duurzamer kan.

Gepubliceerd: juni 2014

Download InfoMil Perspectief 12 (pdf, 2.1 MB)

InfoMil Perspectief 11-2014

InfoMil Perspectief 11

Deze InfoMil Perspectief wordt vanaf nu in een nieuw 'online publishing systeem' weergegeven. Daardoor is de 'look and feel' van het blad iets anders.

Niet alleen het uiterlijk van de IP is aan het veranderen, ook de scope van de magazine is verbreed van het milieu- naar het omgevingsdomein. Dit nummer illustreert dat met onder andere artikelen over het Bodemconvenant en 'co-creatie bij duurzame mobiliteit'.

Gepubliceerd: maart 2014

Download InfoMil Perspectief 11 (pdf, 2.3 MB)

IP10

InfoMil Perspectief 10

Ons vakgebied wordt - met de Omgevingswet in zicht - steeds integraler. Ook merken we dat er, naast inhoudelijke informatie, binnen het leefomgevingsdomein veel mooie voorbeelden zijn die alle expertises kunnen gebruiken. Denk aan manieren om processen in te richten, samen te werken of draagvlak te creëren. Die liggen wellicht niet altijd op uw specifieke expertisegebied, maar kunnen wel heel inspirerend zijn. Misschien kunt u ze wel naar uw eigen vak vertalen.

In deze Perspectief inspireren we u bijvoorbeeld graag met artikelen over de gezamenlijke ontwikkeling van de PGS 33-richtlijn en de leidraad Gemeente Vol Energie. Samenwerking tussen de verschillende expertises wordt steeds belangrijker. Wij bieden u daarom graag een ruimer perspectief.

Gepubliceerd: december 2013

Download: InfoMil Perspectief 10 - kleur (pdf, 1.3 MB) / InfoMil Perspectief 10 - zwart/wit (pdf, 239 kB)

Infomil_Perspectief-9

InfoMil Perspectief 9

In deze Perspectief aandacht voor verbetering en zelfreflectie. Bijvoorbeeld het vrijwillige kwaliteitscriteriatraject van zelfevaluatie en het gebruikersonderzoek samen met de Belastingdienst om het Omgevingsloket (OLO) gebruiksvriendelijker te maken. Ook aandacht voor het vinden van nieuwe manieren om zaken (samen) aan te pakken: een succesvolle samenwerking tussen overheden binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Maar ook de totstandkoming van het agrarische Activiteitenbesluit, waarbij landbouwsectoren, overheden en waterschappen het plan gezamenlijk bespraken.

Gepubliceerd: september 2013

Download: InfoMil Perspectief 9 - kleur (pdf, 1.6 MB) / InfoMil Perspectief 9 - zwart/wit (pdf, 296 kB)

InfoMil-Perspectief-nr.-8

InfoMil Perspectief 8

In InfoMil Perspectief 8 blikken we terug op een geslaagde Schakeldag, waar bijna 550 professionals samenkwamen om kennis op te doen en te delen. Ad Houtman, directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, verzorgde de opening. Hij vertelt wat het volgens hem betekent om onder één dak te werken in de RUD's. Daarnaast ruim aandacht voor luchtkwaliteit met 2 artikelen, over een roetindicator en over betrouwbaarheid van rekenmodellen. U maakt kennis met 3 nieuwe geurproducten, en we gaan in op nieuwe regelgeving rondom bodemenergiesystemen en LPG tankstations.

Gepubliceerd: juni 2013

Download: InfoMil Perspectief 8 - kleur (pdf, 1.8 MB) / InfoMil Perspectief 8 - zwart/wit (pdf, 235 kB)

InfoMil-Perspectief-nr.-7- -

InfoMil Perspectief 7

In deze InfoMil Perspectief leest u over de nieuwe wet- en regelgeving, zoals de uitbreiding van het Activiteitenbesluit. In de digitale ondersteuning werkt dat door in de aanpassingen van systemen zoals het Omgevingsloket Online, de Activiteitenbesluit Internetmodule en het Landelijk Asbestvolgsysteem. Organisatorisch speelt de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). Kenniscentrum InfoMil biedt u vele voorlichtingsactiviteiten die dit jaar worden aangeboden: naast de Schakeldag op 11 juni en diverse Schakels verspreid over het jaar, een breed scala aan trainingen 'voor en door overheden' vanuit OmgevingsAcademie NL.

Gepubliceerd: maart 2013

Download: InfoMil Perspectief 7 - kleur (pdf, 1.3 MB) | InfoMil Perspectief 7 - zwart/wit (pdf, 210 kB)

InfoMil-Perspectief-6

InfoMil Perspectief 6

Ook in deze InfoMil Perspectief staan actualiteit, praktische kennis en onafhankelijkheid weer centraal. Zo gaat er een artikel over de aanpassingen in het Activiteitenbesluit die per januari in werking treden. Daarnaast kunt u lezen over een inventarisatie van asbest in ziekenhuizen. De aanwezigheid van asbest in scholen is eerder geïnventariseerd en hieruit blijkt dat inzicht in de situatie vaak direct aanknopingspunten biedt voor oplossingen. Bij het artikel over autodemontagebedrijven zijn praktische tips opgenomen van zowel de autodemontagebranche als de provincie. Het artikel over mestvergisters geeft inzicht in het gemak waarmee agrariërs nu een mestvergister kunnen installeren en de risico's die daarmee verbonden zijn.

Gepubliceerd: december 2012

Download: InfoMil Perspectief 6 - kleur (pdf, 1.4 MB) | InfoMil Perspectief 6 - zwart/wit (pdf, 218 kB)

InfoMil Perspectief 5

InfoMil Perspectief 5

In de 5e uitgave van InfoMil Perspectief leest u over de start van de OmgevingsAcademie NL. Verder aandacht voor diverse andere onderwerpen, zoals de Crisis- en herstelwet, het Omgevingsloket Online, het Vuurwerkbesluit en de nieuwe handleiding Geur. Diverse deskundigen vanuit het Rijk, provincies en gemeenten komen aan het woord met aansprekende voorbeelden.

Gepubliceerd: september 2012

Download: InfoMil Perspectief 5 - kleur (pdf, 1.2 MB) | InfoMil Perspectief 5 - zwart/wit (pdf, 202 kB)

110213-02_ANL_InfraMilieu_I

InfoMil Perspectief 4

In deze uitgave van InfoMil Perspectief blikken we terug op een geslaagde editie van de Schakeldag. En bericht Arjan de Zeeuw, naast manager InfoMil inmiddels ook kwartiermaker, in het voorwoord over een bijzonder nieuw initiatief: de vorming van de unit Leefomgeving, waar Kenniscentrum InfoMil vanaf volgend jaar deel van zal uitmaken.

Verder natuurlijk, zoals u gewend bent, een reeks interessante artikelen over het omgevingsdomein, met onder andere Sybilla Dekker over de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten, beleid én praktijk van 'asbest op scholen' en het gebruik van een Veiligheidscontour.

Gepubliceerd: juni 2012

Download: InfoMil Perspectief 4 - kleur (pdf, 722 kB) | InfoMil Perspectief 4 - zwart/wit (pdf, 250 kB)

infomil-perspectief-3

InfoMil Perspectief 3

We leven in dynamische tijden: RUD-vorming, vereenvoudiging van regelgeving, taakstellingen, etc.

Deze – alweer derde! – InfoMil Perspectief schetst achtergronden bij deze dynamiek. Zo treft u interviews aan over Inspectieview Milieu, het Activiteitenbesluit, de m.e.r.-scan en plattelandswoningen.

Gepubliceerd: maart 2012

Download: InfoMil Perspectief 3 - kleur (pdf, 431 kB) | InfoMil Perspectief 3 - zwart/wit (pdf, 223 kB)

voorkant-ip2

InfoMil Perspectief 2

In de uitgave treft u een breed palet aan omgevingsthema's aan. We gaan in op de mogelijkheden die een webinar biedt om reistijd en –kosten te besparen. Bespreken actuele inzichten rond luchtemissies en stalsystemen en schetsen de achtergrond van het werk van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB). Verdieping vindt u in het artikel over luchtvervuiling en gezondheid en de geluidsaspecten van bouwen langs rijks- en spoorwegen. Tot slot brengen we u de laatste ontwikkelingen rondom de opslag van gevaarlijke stoffen en wat dit betekent voor toezicht en handhaving.

Gepubliceerd: november 2011

Download: InfoMil Perspectief 2 - kleur (pdf, 775 kB) | InfoMil Perspectief 2 - zwart/wit (pdf, 173 kB)

infomil perspectief 1

InfoMil Perspectief 1

In deze eerste uitgave van Infomil Perspectief bijt Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig Beter, het spits af met een interview over de Raamwet Omgevingsrecht. Verder treft u onder andere een interview met Marcel Soppe (advocaat bestuursrecht) en Gijs Hoevenaars (Commissie m.e.r.) aan over Natura 2000.

Gepubliceerd: september 2011

Download: InfoMil Perspectief 1 - kleur (pdf, 1.1 MB) | InfoMil Perspectief 1 - zwart/wit (pdf, 170 kB)
bijlage: rapport van Elverding (pdf, 570 kB)