InfoMil praat met u over uitvoering van kartering en actieplan

Veel overheden werken samen bij het opstellen van de geluidsbelastingkaart en het actieplan.

Kenniscentrum InfoMil schuift graag aan bij uw (regionaal) overleg over de uitvoering van kartering en actieplan.

Heeft u behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaring met InfoMil? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Wat kan InfoMil voor u doen?

U kunt ons uitnodigen voor een (regulier) overleg waarbij de kartering en actieplannen op de agenda staan. InfoMil zal eerst met u uw behoefte bespreken. Voor een geluidsbelastingkaart kunt u hierbij denken aan:

  • Uitleg regelgeving: Wat is verplicht? Wat kan wenselijk zijn?
  • Uitleg uitvoering: toepassing SKM, geluidsbelastingklassen, afronding, kleurcodes
  • Uitwisseling informatie, zoals brongegevens of stille gebieden
  • Tips en truuks over bijvoorbeeld afstemming en planning

Maar ook een doorkijk is mogelijk. Hoe verhoudt de geluidsbelastingkaart  zich tot het actieplan? Hoe gebruikt u de kaarten en het actieplan bij het maken van een omgevingsvisie?

Tijdens deze overleggen verzamelt InfoMil de ervaringen van overheden . En publiceert die op de website. U kunt die informatie gebruiken in uw aanpak en uitvoering.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf uw geluidsbelastingkaart afstemmen met overheden in uw regio. Bijvoorbeeld met buurgemeenten en met de provincie om verschillen bij gemeentegrenzen of verschillen met andere bronbeheerders te onderzoeken.

U kunt ook met andere bronbeheerders gezamenlijk een maatregel overwegen om op te nemen in het actieplan.

Inventarisatie behoefte

Kenniscentrum InfoMil heeft met de laatste belronde onder de diverse overheden de behoefte geïnventariseerd. Een groot aantal overheden gaf aan dat ze behoefte hebben aan het uitwisselen van kennis en ervaring. Maar de animo voor een bijeenkomst of een forum was klein.

Kenniscentrum InfoMil organiseert om deze reden geen (regionale) bijeenkomsten over de geluidsbelastingkaart. Maar biedt aan om bij u aan tafel te schuiven.

Afhankelijk van uw behoefte organiseert InfoMil een bijeenkomst over het actieplan. U kunt dit aangeven bij de belronde of het contactformulier. Als InfoMil een dergelijke bijeenkomst houdt, kunt u dat lezen in de InfoMil Actueel.


Uw onderwerpen