Aanvullingsbesluit geluid aangeboden aan Tweede Kamer

Op 14 oktober 2019 stuurde staatssecretaris Stientje van Veldhoven het Ontwerp- Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet naar de Tweede Kamer.

Het Aanvullingsbesluit wijzigt vooral het Besluit kwaliteit leefomgeving. Het wijzigt ook het Omgevingsbesluit, het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Invoeringsbesluit (bruidsschat).

Specifieke regels

Het Aanvullingsbesluit bevat met name specifieke regels over het geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. De bestaande AMvB;s onder de Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer worden ingetrokken.

Meer informatie

Meer informatie staat op de pagina over het aanvullingsspoor geluid.