Contact Cwegdek

U kunt als producent van een wegdek de Cwegdek laten vaststellen. Met dit formulier stuurt u uw rapport naar het Expertisecentrum Geluid van het RIVM. Als het RIVM het rapport heeft goedgekeurd, wordt het als download beschikbaar gesteld op de website van Kenniscentrum InfoMil. De wegdekeigenschappen zijn dan ook toegevoegd aan de Excel-bestanden die op de site van InfoMil staan.